Läs senare

Specialpedagogiken tar plats i kommission

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, är ledamot i regeringens nytillsatta skolkommission.

27 maj 2015

Bild: Eva Dalin.Vad vill du bidra med?

– Att regeringen har bjudit in mig borde betyda att den ser specialpedagogiken som ett viktigt område. Förväntningarna på oss är att vi ska bidra med analyser av hur skolresultaten ska förbättras. Det är ju professionens uppgift, att hjälpa elever att lyckas i skolan.

Kommissionen ska analysera orsakerna till de sjunkande Pisaresultaten. Vilka orsaker ser du?

– Man har gjort så många förändringar i svensk skola att det är svårt att vara säker på orsakerna. Man har haft en stor reformiver, men man borde ha följt upp förändringarna bättre eller gjort dem i mindre skala.

Några möjliga orsaker?

– Lärarutbildningen har förändrats och decentraliserats. Under en period var det på grund av valfriheten inte säkert att de som skulle undervisa på lågstadiet hade kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan ha haft en viss påverkan. Arbetsmiljön för lärare har försämrats enligt flera studier. Om personalen är utsatt för hög påfrestning kan det påverka resultaten. Internationella studier visar också att en stor rörlighet bland lärare, alltså att eleverna byter lärare ofta, påverkar resultaten negativt, framför allt för de svagaste eleverna.

Specialpedagoger och speciallärare är snart på alla politikers läppar. Är det medvind för professionen?

– Ja, man kan tolka det som ett erkännande av professionen, både från denna regering och förra. Det jag saknar är goda förutsättningar för att utveckla forskning. Om specialpedagogerna förväntas höja resultaten i skolan, behöver vi satsa resurser på specialpedagogisk forskning, som en vetenskaplig bas för professionen.

ur Lärarförbundets Magasin