Läs senare

SPSM skrotar kritiserad rapport

AktuelltI höstas kom SPSM med en rapport om insatser för elever med adhd. Nu dras den tillbaka. Anledningen är allvarliga brister i den vetenskapliga kvaliteten, som uppmärksammats efter kritik från läkare, psykologer och pedagoger.

27 nov 2018

Specialpedagogik har tidigare skrivit om SPSM:s nya rapport Insatser i skolan för elever med adhd, som är en sammanställning av internationell forskning. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i oktober gick 40 läkare, psykologer och pedagoger till hårt angrepp mot rapporten, som man menade fokuserade på metoder som skuldbelägger barnet. En av kritikerna är läraren Joanna Lundin, som under lång tid arbetat med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf.
– Vi upplevde att de råd som SPSM gav i rapporten var felaktiga. Det var ett tydligt fokus på att korrigera elevers störande beteende. Men det är sådant som vi höll på med för 15 år sedan.
I dag pratar vi mycket mer om särskilda anpassningar, att förändra lärmiljön och den typen av generella insatser, säger hon, och varnar för en backlash i synen på adhd.
– Det har skett ett uppvaknande att adhd är en kognitiv funktionsnedsättning och att det inte handlar om uppfostran. När man släpper en sådan här rapport är man tillbaka i att förändra beteende och att lägga skulden på barnet.
På SPSM tog man till sig av kritiken och träffade representanter för debattgruppen på ett möte i november, däribland Attentions förbundsordförande Anki Sandberg och psykologiforskaren Lisa Thorell. Syftet var att få till stånd en dialog och få en bättre bild av vad som skapade de negativa reaktionerna, berättar SPSM:s forsknings- och utvecklingschef Johan Östman.
– Under det mötet gjorde vi en genomlysning av rapporten. Det kom då fram nya brister som inte hade nämnts i debattartikeln. Bristerna gällde den vetenskapliga kvaliteten i vårt jobb och var så pass allvarliga att vi tog beslutet att dra tillbaka rapporten, säger han.

Enligt Johan Östman handlar det om att myndigheten inte följt sina egna urvalskriterier när man samlat in de studier som ingår i forskningsöversikten, till exempel att studierna ska ha visat effekter på längre sikt. Därmed har myndigheten brustit i sitt arbete.
– Jag vill betona att de resultat som vi förmedlar i rapporten baseras på kvalitetssäkrad forskning på internationell nivå. De är inte oviktiga och definitivt inte felaktiga. Men vi har kommit fram till att det är mest ansvarsfullt att dra tillbaka rapporten och göra en ny och bättre i stället, säger han.

Arbetet med en ny forskningsöversikt kommer att prioriteras under 2019, och förhoppningsvis vara klart senast i början av 2020, berättar Johan Östman.
– Det är en komplex och arbetsintensiv uppgift. Vi har lärt oss jättemycket av det här och kommer att vara väldigt noggranna med vår kvalitetssäkring framöver.
Läraren Joanna Lundin välkomnar SPSM:s beslut om att dra tillbaka rapporten.
– Det är fantastiskt att de bjudit in till diskussion efter den kritikstorm som har varit. Och att man sen har valt att dra tillbaka rapporten. Det är precis så här vi måste jobba, så här vi vinner mark. Det är otroligt viktigt att det blir rätt, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin