Läs senare

Stabil andel åtgärdsprogram

AKTUELLTDen låga andelen elever med åtgärdsprogram ser ut att hålla i sig, visar Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan.

29 maj 2018

Fem procent av grundskole-eleverna har ett åtgärdsprogram i år. Det är tredje året i rad som andelen elever med åtgärdsprogram hamnar på fem procent eller strax över. Siffran ser därmed ut att ha stabiliserats på den nivå som den sjönk till när lagen om extra anpassningar infördes 1 juli 2014.

Reformen hade som mål att minska antalet åtgärdsprogram genom att stödet sätts in snabbare, utan långa beslutsvägar. Lagändringen fick effekt direkt: Redan läsåret 2014/15 gick andelen elever med åtgärdsprogram ner till knappt 7 procent från drygt 12 procent läsåret innan.

Skolverkets siffror visar dock att särskilt stöd och åtgärdsprogram inte alltid följs åt. Var tredje elev som går i särskild undervisningsgrupp, har anpassad studiegång eller enskild undervisning, saknar åtgärdsprogram, trots att de ska ha det enligt lag.

ur Lärarförbundets Magasin