Läs senare

Står på den utsatta elevens sida

RECENSIONEn grundkurs i specialpedagogik. Så beskriver recensenten Veronica Ferm en ny bok om att bemöta och stötta personer med diagnoser eller andra svårigheter.

17 mar 2017
NÄR MALLEN INTE STÄMMER Kenth Hedevåg Hedevåg Pedagogik

Detta är en bok för pedagoger och föräldrar som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. Målet med boken är att bidra med kunskap, från teoretisk förståelse till praktiska strategier. Egentligen är titeln missvisande, då Hedevåg allt annat än förespråkar att barn och elever ska passa in i en mall. Läser vi boken inser vi att det handlar om att ändra mallen, inte den unika människan.

Boken inleds med olika förklaringsmodeller kring hjärnans funktioner där Hedevåg delar in funktionerna i fyra rubriker: sekreterare, bibliotekarie, chef samt motorik och perception. Begreppen används för att ge förklaringar och skapa underlag för stödinsatser till personer som har ett annorlunda sätt att hantera information.

Efter förklaringsmodellerna följer korta artiklar som utgår från verkliga dilemman, där det tydliggörs strategier och förhållningssätt.

Ett avsnitt som fastnar lite extra är det som lyfter fram vuxnas förmåga att investera i relationer, det vill säga positiva möten med stark tillit och respekt från båda håll, som bidrar till elevens utveckling och prestationer i skolan. Ett annat kapitel handlar om negativ stress. Det kan förklaras som en obalans mellan krav och förmåga, där inlärningen kraftigt påverkas. Allt går ut på att vi vuxna måste hitta strategier för att bibliotekarie, sekreterare och chef ska kunna arbeta smidigt. Exemplen från verkligheten förklarar varför vi ska använda dessa strategier. Hedevåg menar att även kartläggning och anpassningar ska ske efter varje individ, inte ses som något generellt.
Det går inte att recensera denna bok utan att också nämna Tommy Hagman, vars specialintresse är att rita kaniner. Han står för bilderna i boken, vilka är detaljerade, noga genomtänkta och ökar förståelsen för textens innehåll.

När mallen inte stämmer är en grundbok i specialpedagogik, en introduktion med många konkreta tips och länkar till skollag och styrdokument. Det är mer en bok för läraren som är intresserad av specialpedagogik och vill höja sin kompetens och förståelse, än för den som har specialpedagogik som yrke.

Hedevåg står på elevens sida och visar oss genom boken att det inte är några omöjliga
förändringar pedagogerna behöver göra för att anpassa och stötta.

Recensent

Veronica Ferm
Specialpedagog, Hålabäcks förskolor i Kungsbacka

 

ur Lärarförbundets Magasin