Läs senare

Stöd tappas bort vid skolbyten

Elever riskerar att
tappa sitt särskilda stöd vid skolbyten, varnar Skolverket.

08 feb 2015

Bild: Anette Andersson.

I Skolverkets statistik för läsåret 2013/2014 kan man se att andelen elever med åtgärdsprogram sjunker mellan årskurs sex och sju.– Många elever byter skola i just de här årskurserna och det kan vara så att informationen om elevens behov av särskilt stöd inte följer med till den nya skolan, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.

Hon tror inte att minskningen beror på att elevernas stödbehov minskar.

– Nej, eftersom statistiken visar att åtgärdsprogrammen ökar igen i årskurs åtta och nio.

 

Sedan juli förra året gäller att skolan som huvudregel ska pröva extra anpassningar innan särskilt stöd sätts in för en elev (se sidorna 10–15). Ulrika Lundqvist ser en särskild risk för att sådana anpassningar tappas bort när en elev byter skola. Reglerna säger att extra anpassningar ska dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan, men från och med grundskolans årskurs sex behöver inga sådana planer upprättas eftersom eleven får betyg.

– Att det saknas ett dokumentationskrav betyder inte att informationen är oviktig, utan skolan måste se till att det finns bra sätt att informera om elevens behov av extra anpassningar vid byte av skola eller lärare, säger Ulrika Lundqvist på Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin