Läs senare

Stödet som kom bort

av Karin Södergren
26 mar 2019
26 mar 2019
Karin Södergren, tf chefredaktör.

Brister i extra anpassningar och särskilt stöd. Drygt var tredje grundskola som fick besök av Skolinspektionen förra året fick en plump i protokollet av den orsaken. Bristerna beror i sin tur ofta på oklara rutiner och otydlig ansvarsfördelning mellan lärare, rektor och elevhälsa, skriver Skolinspektionen. Även för lite förebyggande arbete och resursbrist anges som skäl.

Nu har även Skolinspektionen granskats och fått plumpar i protokollet. Riksrevisionen anser att myndigheten har för dålig uppföljning, bland annat när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd. Innan ett tillsynsärende som lett till anmärkningar avslutas är det inte säkert att Skolinspektionen kontrollerar att bristerna verkligen är avhjälpta.

Enligt Riksrevisionen nöjer sig ofta myndigheten med huvudmannens skriftliga berättelse om att allt nu är ordnat. Utan att begära in konkreta bevis. I flera fall har den kritiserade skolan skrivit ungefär att ”alla elevers behov utreds numera skyndsamt och alla som behöver särskilt stöd får det”. Därmed har Skolinspektionen avskrivit ärendet.

Ingen tjänar på en tandlös Skolinspektion – varken elever, föräldrar, lärare eller skolledare.  Att ge konkreta råd och stöd för att avhjälpa bristerna är däremot en viktig uppgift för en skolmyndighet.

Har du varit med om att förbättra arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd på din arbetsplats? Hör gärna av dig och berätta!

ur Lärarförbundets Magasin