Läs senare

Stödlapp ger koll på lektionen

13 okt 2017
Foto: Marc Femenia

Vad?

Ett block med post-it-lappar med
förtryckta rubriker: Lektion, Vad, Tid, Hur och När du är klar.

Hur?

Under varje rubrik kan läraren anpassa informationen till elevens behov under lektionen.

Varför?

En del elever behöver få lektionen
nedbruten i korta, tydliga
arbetsbeskrivningar.

Vem?

Emelie Sköld, lärare i svenska och religion på ESS-gymnasiet, en gymnasieskola med specialpedagogisk profil på Södermalm i Stockholm.

Emelie Sköld

”Vi har varit med i ett projekt kring hur vi kan utveckla lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillsammans med Riksförbundet Attention. I samband med det såg jag en film där en lärare skrev lappar till eleverna där det stod vad de skulle arbeta med. Till exempel vilka uppgifter de skulle göra och hur lång tid det fick ta.

Jag tänkte genast att det där var en jättebra idé. Många av våra elever behöver en tydlig struktur. Vi skriver alltid upp lektionsplaneringen på tavlan under rubriker som ”Vad?”, ”Hur?”, ”Varför?”. Men en del elever har behov av att lektionsarbetet är ännu mer nedbrutet. Det funkar inte alltid att säga ”Svara på frågorna” eller ”Svara på frågorna 1–20”. Då måste man kanske begränsa uppgiften ytterligare: ”Svara på fråga 1.”

Vi har beställt post-it-lappar för de sitter kvar ordentligt på bänkarna och det är en stor fördel, lösa lappar börjar snart att fara omkring i klassrummet.
De förtryckta rubrikerna som vi har valt är ”Lektion”, ”Vad”, ”Tid”, ”Hur” och ”När du är klar”. Det är viktigt att ha med tiden för många elever har inte bara svårt att starta, det kan vara minst lika svårt att avsluta ett arbete.

”När du är klar” är också en bra rubrik. Där kan jag till exempel skriva ”ta en bensträckare” eller ”räck upp handen”.

Blocken med lappar kom i våras så vi har inte hunnit använda dem så länge men jag märker att de fungerar. Det är till och med några lärare som använder lapparna för sin egen planering.
Nu vill jag försöka få de elever som har behov av det att använda dem på egen hand. Jag tror det kan vara ett bra redskap för dem när de börjar på universitetet.”

ur Lärarförbundets Magasin