Ingår i temat
Den nya särskolan
Läs senare

Störst risk att drabbas av våld

NYA SÄRSKOLANGrundsärskolan toppar listan över de arbetsplatser där flest blir sjuka av hot och våld. – Det är en grupp som sticker ut rejält, säger Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

29 jan 2018
Bild: Anna Olsson

Lärare och assistenter i särskolan löper en högre risk att råka ut för slag och sparkar som leder till sjukfrånvaro än till exempel poliser och väktare. Arbetsmiljöverket beskriver arbetet i särskolan som en ”högriskverksamhet”.
– Vi har sett de här siffrorna i flera år nu. De indikerar att man inte har tagit hänsyn till riskerna i verksamheten. Det är inte rimligt att vara rädd för att bli slagen när man går till jobbet, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har inte gjort någon djupare analys av läget i särskolan än, men Kristian Hansson har granskat en del av anmälningarna.
– Det handlar ofta om en situation som går överstyr. Någon klarar inte riktigt av mötet med eleverna och det blir ett misslyckande som kanske leder till att eleven blir utåtagerande.

Tänk på detta om du blir utsatt

  • Om du blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld på din arbetsplats ska du anmäla det till din arbetsgivare som gör en arbetsskadeanmälan.
  • Ta kontakt med skyddsombudet, som kan följa upp och se till att allt går rätt till.
  • Dokumentera händelseförloppet. Skriv själv, fota. Notera vilka som är närvarande. Det är också bra om andra gör noteringar.
  • Ta kontakt med vården.

Källa: Hans Flygare, Lärarförbundet.

När tidningen Specialpedagogik går igenom några av anmälningarna från förra året är det just den typen av händelser som beskrivs. En elev blir orolig av något skäl, och det uppstår en situation som blir svår att hantera. Lärare får ta emot slag och sparkar när de går emellan två elever, eller själva försöker få en elev lugn.

Enligt Kristian Hansson måste mer göras för att förebygga de här situationerna.
– Det är en komplex skolform som ställer höga krav på huvudmännen. Vi tycker inte att särskolan borde ligga på de här nivåerna.

Han tror att det finns flera orsaker till att hot- och våldssituationerna uppstår.
– Det kan handla om personalbrist, den fysiska arbetsmiljön – alltså hur lokalerna är utformade, kanske fel elever i fel skolform. Det kan också handla om bristande kompetens om metoder att förebygga riskerna.

I skolan kan det bli krock mellan skollagen som ger alla elever rätt till undervisning på lika villkor, och arbetsmiljölagen som garanterar personalen och eleverna rätt till en säker arbetsmiljö. Men det är avvägningar som skolledare får ta ställning till.
– Lösningarna finns inom professionen och verksamheten, påpekar Kristian Hansson.

Regelverket är dock tydligt från myndighetens sida: det krävs en systematisk undersökning, kartläggning av riskerna och ett förebyggande arbete.

Bland lärare i särskolan kan det finnas en viss acceptans för fysiska skador i arbetet, eftersom de tillbringar sina dagar med elever som kan ha svårt med impulskontroll. De månar om sina elever och kan därför stå ut med en arbetsmiljö som i slutändan kan bli skadlig. Enligt Kristian Hansson finns det självklart arbetsplatser där våldsamheter kan förekomma, men det går inte att tänka annat än nolltolerans ändå.
– Det är inte bra när omsorgsperspektivet är så starkt att det överskuggar vår egen hälsa, säger Kristian Hansson.

Arbetsgivare måste arbeta mer aktivt med att förebygga riskerna för hot- och våldssituationer, menar Hans Flygare, ombudsman och expert på sjukförsäkringsfrågor på Lärarförbundet.
– Det handlar om olika saker – kunskaper, bemötande, lokalerna, säker utemiljö. Situationerna måste kartläggas noggrant. I vissa lägen kanske man inte kan vara ensam med en elev. I vissa extremfall måste man fundera över om en elev är på rätt ställe.

I slutänden handlar det om en balans mellan krav och resurser, enligt Hans Flygare. Det ställs ibland för höga krav på lärare i särskolan utan att det skjuts till tillräckligt med resurser i form av personal och kompetensutveckling. Om skolledaren gör bedömningen att resurserna inte räcker till, måste det gå signaler uppåt om det.
– Vi kan aldrig acceptera att någon i sitt arbetsliv ska stå ut med hot och våld. Det får aldrig ske en normalisering.

Bild: Anna Olsson

Alla artiklar i temat Den nya särskolan (8)

ur Lärarförbundets Magasin