Läs senare

Strid om resursskolor

Linköping har fått sällskap av Helsingborg. Kommunerna trappar upp striden mot Skolinspektionen om sina resursskolor.

02 sep 2016

Tvisten mellan Linköpings kommun och Skolinspektionen har snart tröskat igenom hela domstolssystemet och är nu uppe i Högsta förvaltningsdomstolen. ”Sakfrågan är av intresse för samtliga Sveriges kommuner då det påverkar hur den kommunala stödverksamheten i skolan ska organiseras”, skriver Linköping i sitt senaste överklagande.

Skolinspektionen hotade år 2014 Linköping med vite för dess sätt att organisera resursskolor. Skolorna har en egen rektor och placeringen av elever riskerar att bli permanent, anser Skolinspektionen. Linköping tycker att det är orimligt att kommuner inte får ha resursskolor när fristående huvudmän får det.

Samtidigt som Linköping filade på sitt senaste överklagande levererade Skolinspektionen ännu ett viteshot i parallellfallet Helsingborg. Rektor får besluta att en elev ska gå i en särskild undervisningsgrupp, men det viktiga, framhåller Skolinspektionen, är att elevens hemskola behåller huvudansvaret.

– Det gäller att hela tiden fundera på samarbetet med ordinarie klass och behålla tanken att eleven ska komma tillbaka dit, säger Helena Olivestam Torold, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Så fungerar det inte i Helsingborg, enligt myndigheten. Kommunen har överklagat vitet och hänvisar till det pågående rättsfallet om Linköping.

ur Lärarförbundets Magasin