Läs senare

Tankeväckande om att utmana uppfattningar

RECENSIONOlika typer av feedback har stor betydelse för hur vi ser på våra utvecklingsmöjligheter. Recensenten Margot Zakariasson funderar över sina egna metoder efter att ha läst boken Utmanande tankesätt.

04 dec 2018

Den här boken bygger på Carol S Dwecks forskning om hur ett dynamiskt mindset kan utveckla motivationen och öka lärandet.

Spännande, tänker jag. Jag har hört om begreppen men förstår inte deras betydelse fullt ut. Efter några sidor får jag författarnas definition:
”Med ett statiskt mindset uppfattar personen intelligens som något man föds med. Vid ett dynamiskt mindset är uppfattningen att förmågor och intelligens kan utvecklas genom erfarenhet och ansträngning.”

Jag tänker på min dotters statiska tankesätt om matematiken. ”Jag är dålig på matte och kommer aldrig att lära mig.” Hon bestämmer sig för att öva matte en stund varje dag. Om det ger resultat, menar författarna att det statiska tankesättet kan bli dynamiskt.

Fler tankeställare får jag när jag läser om hur olika former av beröm, handlingsinriktat och individinriktat, påverkar vårt mindset.

Utmanande tankesätt är en angelägen bok som riktar sig till lärare och skolledare från förskola till gymnasium. Här finns strategier för det som många lärare tycker är svårt: att överföra forskningen till klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin