Läs senare

Tar tempen med smajlisar

IncheckningSpecialläraren Tina Rossi låter eleverna checka in och ut från lektioner och andra aktiviteter. Det är ett sätt att stämma av hur de har det, och att utvärdera olika moment.

04 sep 2018
Inchecknings­korten har Tina Rossi och hennes kollega tillverkat själva. Foto: Lars Dareberg

Specialläraren Tina Rossi låter eleverna checka in och ut från lektioner och andra aktiviteter. Det är ett sätt att stämma av hur de har det, och att utvärdera olika moment.
Det började med att Tina Rossi, som tillsammans med kollegan Zohra Fahim Bosevska utgör Eslövs team för lärmiljöutveckling, arbetade med en klass där några elever ofta uttalade sig negativt om skolan.

Vad?

Individuell in- och utcheckning som eleverna gör inför en hel skoldag, inför en särskild lektion eller inför en viss aktivitet, till exempel en rast.

Hur?

Genom att varje elev får välja en smiley i olika nummer och färg: 1. röd (missnöjd), 2. gul (neutral), 3. ljusgrön (nöjd), 4. mörkgrön (glad) samt personliga incheckningslappar där de skriver en siffra mellan 1 och 4 och också en förklaring till valet.

Varför?

För att få syn på varje elevs förväntningar, farhågor och mående och för att regelbundet utvärdera hur olika aktiviteter och moment faller ut hos varje enskild elev. Det kan också vara ett sätt att vända en negativ stämning i en klass, att visa att det finns många som är förväntansfulla inför något som några få högljutt dissar.

Vem?

Tina Rossi, speciallärare och en av medlemmarna i det kommunövergripande teamet för lärmiljö i Eslöv.

– Det gjorde att stämningen blev nedstämd. Ett sätt att lyfta klassen var att visa att alla inte tyckte likadant genom att eleverna individuellt fick skatta sina förväntningar med incheckningskort. De fick också utvärdera skoldagen genom att checka ut.

Idén fick de från den danska Drengeakademin men materialet, olika smileys och incheckningslappar, har de tillverkat själva.
– Numera använder vi oss ofta av metoden för att ta reda på hur varje elev känner inför olika moment. Det är ett sätt att försäkra oss om att vi verkligen ser varje elev, säger Tina Rossi.
Incheckningen kan ske på morgonen, med en bestämd fråga, förklarar hon. Efter att skoldagens innehåll har presenterats kan eleverna få checka in med frågor som ”Hur mycket ser du fram emot denna skoldag?”
– Man kan också använda incheckning inför en specifik lektion. Eller innan rasten för att ta reda på förväntningar eller oro.

Det är viktigt att vara uppmärksam på vad man får syn på, men också på det som inte syns, säger Tina Rossi. Om majoriteten i en klass till exempel checkar in lågt och väljer en etta eller tvåa en tisdag morgon, kanske man kan behöva tänka om i planeringen. Finns det något alternativt sätt att starta skoldagen på för att få med fler elever?
– De som checkar in lågt bör också uppmärksammas extra. Om någon har checkat in på en etta och skriver ”jag är inte redo” i sin förklaring, finns det då möjlighet att möta det?

Tina Rossi upplever att eleverna uppskattar att de vuxna vet hur de har det. Men hon poängterar att det är viktigt att vara observant på sina elever även om de har checkat in.
– Det är inte en ersättning, men ett komplement som kan göra att man får syn på elever som annars inte tar plats.

ur Lärarförbundets Magasin