Läs senare

Teckenspråk blir modernt språk

Nu kan gymnasieelever läsa kurser i svenskt teckenspråk för hörande i stället för moderna språk.

12 sep 2013

Bild: Thomas Fröhling.
Regeringen tog beslutet om teckenspråk på uppmaning av riksdagen. Tanken är att teckenspråk ska jämställas med moderna språk. Kurserna vänder sig till hörande elever.
– Det är svårt att säga hur många fler elever som kommer att läsa teckenspråk för hörande. Vi ser inte någon kraftig ökning framför oss eftersom det inte finns så många behöriga lärare, säger Torun Rudin vid utbildningsdepartementet.

Men beslutet ger inte elever rätt att läsa teckenspråk om kurserna inte finns på skolan. Än så länge ger inte kurser i teckenspråk heller några meritpoäng.

Ett förslag om att teckenspråk ska ge meritpoäng har dock nyligen varit ute på remiss. Går förslaget igenom betyder det att elever som väljer teckenspråk har samma chans att komma in på högskolan som de som har läst andra språk. Möjligen kan det på sikt öka intresset, tror departementet.

ur Lärarförbundets Magasin