Läs senare

Teckenspråk stöd i svenskan

Kunskaper i teckenspråk hjälper hörselskadade barn att bli bättre läsare.

15 okt 2016

Illustration: Joanna HellgrenSkriven svenska och svenskt teckenspråk är två helt skilda språk med olika grammatik och ordföljd. Men Emil Holmers avhandling visar att det finns en koppling. Han har studerat utvecklingen hos 16 barn i teckenspråkiga specialskolor som håller på att lära sig läsa. Resultatet visar att de barn som hade större kunskaper i teckenspråk också var bättre på att läsa svenska och hade en bättre läsutveckling än barnen med mindre teckenspråkskunskaper.

I avhandlingen utvärderar han också effekten av en intervention där döva elever fick datoriserad teckenspråksbaserad lästräning. Syftet med interventionen var att stärka sambandet mellan teckenspråk och det skrivna språket men utvärderingen visar inga tydliga effekter på barnens läsutveckling.

Avhandlingen heter Signs for Developing Reading – Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-hearing Children och är framlagd vid Linköpings universitet.

ur Lärarförbundets Magasin