Tema
Foto: Anna Olsson
Läs senare

Den nya särskolan

Traditionellt har omsorgen varit i centrum. Nu ska särskolan fokusera mer på lärandet. Men bara en av tio som jobbar där är för en ännu starkare betoning på kunskap. Särskolan har ett starkt stöd i Sverige men i många andra länder finns skolformen inte kvar. Vi åkte till Norge för att se hur eleverna integreras i grundskolan.

30 jan 2018

Alla artiklar i temat Den nya särskolan (8)

ur Lärarförbundets Magasin