Tema
Foto: Johan Strindberg
Läs senare

Digitalisering

Digitaliseringen i skolan­ måste vara i lärandets tjänst. Att använda ­digitala verktyg ska underordnas den pedagogiska funktionen. Hur vi använder dem för elever med funktionsnedsättningar kan stå som modell för digitaliseringen i stort.

02 dec 2019

ur Lärarförbundets Magasin