Tema
Illustration: Kenneth Andersson
Läs senare

Konsten att handleda

Att hjälpa kollegor som behöver stöd i klassrummet hör till specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter. Målet är att lärarna själva ska formulera lösningarna. Men vägen dit är full av fallgropar. Varken tillrättavisningar eller käcka tips är önskvärda. Rollen som handledare är helt enkelt svårspelad.

27 Jan 2017

Fler teman

ur Lärarförbundets Magasin