Tema
Läs senare

Nystart i Sverige

De senaste årens flyktingvåg ställer svensk skola och förskola inför nya utmaningar. Mottagandet av elever från krigsområden och barn med svåra upplevelser bakom sig kräver särskild lyhördhet. Viktiga kompetenser är traumamedvetenhet och förmågan att urskilja vilka skolsvårigheter som orsakas av migrationsrelaterad stress.

13 okt 2017

Alla artiklar i temat Nystart i Sverige (6)

ur Lärarförbundets Magasin