Tema
Brist i hela landet. I Norrland är specialpedagogerna få och får täcka stora områden. Men bristen är störst i glesbygd och storstad.Bild: Gunilla Hagström
Läs senare

Ont om kollegor

Bristen på specialpedagoger är akut på många håll i landet. Det rycks och slits i de få som finns, och arbetsbelastningen är ofta hög. Men bristen skapar också guldlägen för den som vill byta jobb eller stanna kvar några extra år efter pensionen.

12 maj 2017

ur Lärarförbundets Magasin