Tema
Foto: Ylva Sundgren
Läs senare

Special: Matteproblem

13 Okt 2016

Foto: Ylva Sundgren

Specialpedagogik nr 5 2016 Omognad, matteskräck och dyskalkyli. Det kan finnas många orsaker till varför en elev har svårt med matematiken. Men många av problemen går att hitta i lärmiljön. På sidorna 22-35 träffar du lärare och elever som hittat nya sätt att utveckla lektionerna.

Fler teman

ur Lärarförbundets Magasin