Tema
Foto: Robert Blombäck
Läs senare

Speciallärare & specialpedagog

Många har svårt att skilja dem åt. Både kollegor och rektorer har oklara uppfattningar om speciallärarens och specialpedagogens uppdrag. Ska den ena enbart ägna sig åt undervisning och den andra åt skolutveckling? Nej, så enkelt är det förstås inte!

28 maj 2018

Alla artiklar i temat Speciallärare & specialpedagog (8)

ur Lärarförbundets Magasin