Tema
Foto: Anders G Warne
Läs senare

Språkstörning

De elever som har svårare att erövra språket riskerar att halka efter när kraven ökar – kunskapsmässigt och socialt. Möt dem som hjälper barnen att ta makten över ord och outtalade budskap. Och läs i vår intervju med ”Flickan med språkstörningen”, om hur rädslan för
språkpoliser kan tysta ett barn.

28 mar 2018

Alla artiklar i temat Språkstörning (5)

ur Lärarförbundets Magasin