Läs senare

Terminsstart i ny kostym

04 sep 2018

Som du säkert redan har märkt – inte minst på det nya formatet – har tidningen Specialpedagogik fått ny stil. Liten och naggande god, tycker vi.

Men det är inte bara utseendet som har förändrats, vi har också lagt till några nya avdelningar. På Insänt (sid 4) hoppas vi att du som läsare vill bidra till debatten om skolan och om yrkets utveckling. Lite längre bak i tidningen (sidan 16) hittar du Så gjorde vi, där vi lyfter fram samspelet mellan er speciallärare och specialpedagoger och dem ni jobbar för – eleverna. Vi utökar Bokhyllan (sidan 58) med fler recensioner och snappar upp Begrepp i tiden (sidan 60).

Och precis som tidigare går vi i varje nummer på djupet i ett specifikt ämne – denna gång elevhälsan. Åtta år har gått sedan den nya skollagen trädde i kraft, med krav på en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi undersöker hur förändringarna har slagit igenom, vad som krävs av ett lyckat arbete i särskolan och hur modellen elevhälsomötet fungerar i praktiken. Vi hälsar också på i Örebro, där kommunen bestämt att det före­byggande arbetet ska börja redan i förskolan – trots att lagen (ännu) inte kräver det.

Vi hoppas att tidningen ska vara inspirerande, utvecklande, rolig och kanske lite utmanande och överraskande. Hur tycker du att vi har lyckats? Hör gärna av dig!

ur Lärarförbundets Magasin