Läs senare

Tidigt stöd gav färre avhopp

AKTUELLTFärre elever hoppar av från elprogrammet i Östersund. Bättre struktur och mer stöd är receptet i ett nytt projekt.

05 dec 2017
Foto: iStock

Lärarna på el- och energiprogrammet på Jämtlands gymnasium Fyrvalla ville få fler elever att klara utbildningen. Avhoppen var många och även andelen underkända elever. Projektet Alla ska med startades för drygt två år sedan med pengar från spsm och har förändrat skolans arbetssätt. Bland annat har en special­pedagog knutits nära arbetet och lärarna arbetar mer med struktur och tydlighet.

Ulrika Gidlund, doktorand vid Mittuniversitetet, följer projektet och ser redan positiva resultat.
– Klimatet har blivit mycket bättre. Det är mycket färre avhopp nu och inte lika många underkända elever.

Stödet kan sättas in tidigare nu genom att det nästan alltid är två lärare i klassrummet, men också genom specialpedagogens medverkan.
– Hon har arbetat med bland annat studieteknik. De har också gjort ”begreppskort” eftersom många har haft svårt med terminologin. De har haft många nyanlända som inte hade begreppen i sin vokabulär från början. Därför har de arbetat med begreppen på olika språk också.

Utöver det har klasserna ett morgonmöte varje dag för att gå igenom dagens program.
– Det är många som bor inackorderade i Östersund som kommer från byarna omkring, de kanske inte har sina föräldrar nära. Det blir extra viktigt att påminna om vad de ska ha med sig och vad som behövs i undervisningen.

Avgörande är också den förändrade synen på eleverna och det helhetsperspektiv som numera finns på utbildningen, enligt Ulrika Gidlund.
– Det är en större öppenhet där alla betraktas som kollegor, även i relationen lärare –elev.

ur Lärarförbundets Magasin