Läs senare

Tidlös strategi för inkludering

Monika Mattsson läser en viktig men omfattande bok som
kan vara svår att hinna igenom. Men den som lyckas kan få mer tid över i framtiden.

13 maj 2016

Det här är en bra möjlighet att reflektera över om vår undervisning är baserad på forskning. David Mitchell vill hjälpa pedagoger att bli mer effektiva genom att visa på evidensbaserade undervisningsstrategier. Och i tider av både ont om tid och ont om pengar borde dessa vara lockande. Kloka rektorer kan sätta boken i händerna på hela arbetslag med förhoppning om att de ska få mer gjort med förbättrat resultat. Och även om jag inte kan lova att just det händer så kan jag lova att de kommer att få tillfällen till samtal och reflektion kring varför man gjort vissa val. Bokens stora problem är att den är så omfattande att det är svårt för ett arbetslag att verkligen bearbeta den. Men ibland måste man lägga mycket tid på något i nuet för att få mer tid över i framtiden.
Mitchells syfte är också att överbrygga den växande klyftan mellan forskning och praktik. Forskningen är inte tillräckligt lättillgänglig, hävdar han, och det är lätt att hålla med honom. Han lyckas bra med detta syfte genom sitt genomtänkta upplägg av boken. Att undervisa innebär att man använder en rad olika strategier samtidigt och Mitchell har gjort ett urval genom att studera massor av metaanalyser som resulterat i 27 strategier som han funnit effektiva och fungerande.

I varje kapitel går Mitchell igenom en av strategierna med hjälp av en tydlig struktur där han använder olika symboler och underrubriker som I praktiken, Bevisen och Risker för att nämna några. Det gör boken lätt att överblicka och det går att skumma en strategi för att se om den är aktuell i den miljö där man själv befinner sig. För så är det: alla strategier är inte relevanta i alla undervisningssituationer. Men även om inte till exempel akk, alternativ och kompletterande kommunikation, är något som jag använder i dag känns det intressant att lära sig mer om det. Och jag vet att jag kan vända mig till Mitchells bok om jag skulle behöva det en dag. Men de allra flesta strategier som tas upp är användbara i arbetet med de flesta elever i de flesta miljöer. För boken handlar inte bara om specialundervisning. Genomtänkta undervisningsstrategier är alla barn värda att få, inte bara de i behov av särskilt stöd.

Det här är en bok att återvända till om och om igen för att få stöd i hur undervisningen kan utformas på bästa sätt. Den borde finnas i alla personalrum och aktualiseras med jämna mellanrum för att inte glömmas bort. Så viktig är den.

Inkludering i skolan

– undervisningsstrategier som fungerar

David Mitchell

Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin