Läs senare

Tillbaka till framtiden

07 sep 2016
Tillbaka till framtiden

Tillbaka till framtiden

Lärarens återkomst

Jonas Linderoth

Natur & Kultur

De pedagogiska tankar som genomsyrat svensk skola de senaste decennierna har varit förödande för densamma. Det ifrågasättande perspektivet intar här spelforskaren och pedagogikprofessorn Jonas Linderoth vid Göteborgs universitet. Han tänker sig att den gamla hederliga modellen där lärandet utgörs av en person (läraren) som har kunskap om något, berättar om det för andra (eleverna) som inte har denna kunskap kanske borde få en ny chans. Katederundervisningens återkomst alltså?

 

Saga om psykisk ohälsa

När mamma Groda skulle på kalas

Maria Dellenmark Blom

Vulkan

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar. Och sedan tio år har psykologen Maria Dellenmark Blom arbetat med ett sagoprojekt om just detta. Nu är det premiär för den första boken i serien. Varje saga har ett psykologiskt tema. Som till exempel ledsenhet, utanförskap och självkänsla. Denna första bok handlar om oro och ängslan. Till varje saga finns ett arbetsmaterial, en mer lättillgänglig version anpassad för föräldrar och en fördjupad variant för yrkesverksamma. Författarens tanke är att främst stödja familjer som behöver det, men att böckerna också ska vara användbara i skolan.

Guide till tonåren

Tonår med autism och asperger

Carolina Lindberg

Natur & kultur

Det kommer nog inte som en nyhet för dig att det är svårt att vara förälder till en ung människa med en neuropsykiatrisk diagnos. Denna bok ingår i en serie i två delar om just detta. Hur kan föräldrar stötta och hjälpa sitt barn? Och vad kan föräldern göra om självkänslan vacklar? Hos hen själv, barnet eller både och. Du som jobbar med specialpedagogik känner säkert igen de flesta av råden. Men det kanske ändå i så fall kan vara läge att läsa och eventuellt också tipsa föräldrarna om den här boken.

Carolina Lindberg arbetar med barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder i familjehem. Hennes andra bok i serien heter Tonår med adhd – en föräldraguide.

 

Läsutveckling på hög nivå

Högläsning – Läsutveckling från teori till praktik

Maria Heimer

Gothia fortbildning

Forskning och fakta utgör första delen av den före detta skolbibliotekarien Maria Heimers bok om högläsning. Hon beskriver dessutom vissa av de insatser som görs för läsutveckling runt om i landet. Del två är sedan i tur och ordning en beskrivning av 13 olika böcker som rekommenderas att läsa högt ur för barn upp till tolvårsåldern. Både skönlitteratur och faktaböcker är på listan. Till varje bok finns en konkret lärarhandledning och tips på fortsatt läsning på samma tema. Författaren är numera utvecklingspedagog på Resurscentrum i Staffanstorp.

 

Läraren som psykolog

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin

Lärarförlaget

Både pedagogik och psykologi behövs i klassrummet. Ja, det behövs även i lärarrummet, i korridoren och på rektorsexpeditionen. Det menar åtminstone författarna till den här boken. Med hjälp av en rad typiska klassrumssituationer illustrerar de varför och presenterar forskning och teorier för att styrka tesen. Boken tar till exempel upp anknytning, gruppsykologi, motivation och konflikt mellan elever. Läsaren får sedan konkreta tips på hur denna psykologiska kunskap kan tillämpas i klassrummet. Båda författarna är skolpsykologer.

 

Strategi för mottagande

Flyktens barn

Elisabeth Elmeroth och Johan Häge

Studentlitteratur

Våld, konflikt och krig. Det är ett dystert faktum att detta är verkligheten för människor på flera håll i världen just nu. Och den verkligheten ställer självklart krav på länder som behöver ta sitt ansvar och ta emot dem som flyr. Boken tar med läsaren på en reflekterande resa kring dessa konflikter som tvingar iväg människor på flykt. Den innehåller också strategier för och råd om hur det professionella bemötandet av flyktingar bör ske, med särskilt fokus på barnen. Det här är en omarbetad andra upplaga. Elisabeth Elmeroth är professor emerita i pedagogik och Johan Häge är gymnasielärare som har arbetat särskilt med nyanlända.

Särbegåvade utmaningar

Särskilt begåvade barn

Linda Kreger Silverman

Natur & Kultur

”Lärare upplever ofta de här eleverna som provocerande. Eleverna vill inte, kan uppfattas som oförskämda och ställer jobbiga frågor.” Det sa Sara Penje, skolutvecklare i Sollentuna och medlem i en arbetsgrupp som tog fram en ny handlingsplan för särbegåvade barn, till Specialpedagogik för några år sedan. Uttalandet kom i samband med att en ny handlingsplan för särbegåvade elever presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Enligt Sara Penje finns det å ena sidan barn som mörkar sin särbegåvning, och å andra sidan elever som underpresterar på grund av den. Och om dem handlar den här boken som är en översättning av amerikanska Giftedness 101, som kom ut 2013.

Författaren Linda Kreger Silverman skriver inte bara utifrån sin fleråriga karriär som forskare och psykolog med inriktning mot särbegåvning. Hon gör det också ur det självupplevda perspektivet. Hon spenderade nämligen en stor del av skoltiden i vad hon beskriver som extra avancerade klasser.

Läsaren får en inblick i vad särbegåvning innebär, hur den kan upptäckas samt vad som bör göras i hem och skola för att stimulera det särbegåvade barnet till att utvecklas. Boken riktar sig till lärare, psykologer och föräldrar.

ur Lärarförbundets Magasin