Läs senare

Tillgänglighet blir fråga för domstol

För första gången ska ett fall av bristande tillgänglighet avgöras i domstol. Det handlar om en rullstolsburen elev.

02 sep 2016

Foto: Elliot Elliot/JohnérDet har gått snart två år sedan bristande tillgänglighet började klassas som diskriminering. Som Specialpedagogik tidigare skrivit har den nya diskrimineringsgrunden lett till ett flertal anmälningar. För första gången har nu Diskrimineringsombudsmannen, do, valt att stämma en huvudman på grund av den.

– Det är klart att det här målet kommer att få en betydelse när det gäller just praxis för bristande tillgänglighet, säger Anna Rosenmüller Nordlander, jurist på do.

Det är Vara kommun i Västergötland som enligt do har diskriminerat en elev under flera år. Pojken är rullstolsburen och pappan har flera gånger påpekat att pojken inte kan ta del av skolan på samma sätt som sina klasskamrater. Enligt stämningsansökan har rullstolsramper haft fel lutning, dörrar saknat automatik och trösklar varit för höga för rullstolar. När kommunen gjorde en egen besiktning i våras bedömdes bristerna i skolans entré vara så stora att både ramp och trappa behövde byggas om.

DO kräver att eleven ska få skadestånd på 75 000 kronor eftersom hans skolgång har försvårats under flera år. Och för att han har utsatts för risken att skada sig i skolan. Det ska ses som diskriminering och kränkning, enligt ansökan. Vara kommun ska meddela domstolen sin syn på frågan.

– Under utredningen har de sagt till oss att de har varit medvetna om de här bristerna men att de inte anser att det är diskriminering, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Hon bedömer att rättegången inte kommer att äga rum före årsskiftet. Om chanserna att vinna målet säger hon:

– Ja alltså, vi bedömer ju att det här är diskriminering. Det är vår inställning.

ur Lärarförbundets Magasin