Läs senare

Titeln inte det viktigaste för rektorn

Speciallärare & specialpedagogI var femte granskad platsannons sökte arbetsgivare ”specialpedagog/speciallärare”. Okunskap om skillnaden? Nja – skälet verkar snarare vara jakt på svårfunnen kompetens.

28 maj 2018
Bild: Emma Hanquist

Tidningen Specialpedagogik tog den 13 april en ögonblicksbild av platsannonsläget i Platsbanken. Inlagda under någon av kategorierna ”speciallärare” eller ”specialpedagog” fanns 408 annonser. Oavsett hur arbetsbeskrivningen såg ut, var det vanligt att både specialpedagoger och speciallärare uppmuntrades att söka. Så var det i ungefär vart femte fall.

Osbecksgymnasiet i Laholm är en av sko­lorna bakom en sådan efterlysning. Platsannonsen är ett nytt försök efter att skolan i snart en termin specifikt letat efter en specialpedagog, berättar rektor Carina Bruzell.
– Vi har haft en annons ute i två omgångar och det är en person som har sökt – samma person i båda omgångarna.

Ändå tillsattes inte tjänsten. Lönen kom emellan.
– Känslan hos sökande är väl kanske att man kan välja och vraka och då kan det vara lätt att man begär mer än vad som är rimligt. Jag anser inte att vi var snåla, utan att det var ett helt orimligt lönekrav.

Därför slängdes en ny platsannons ut. Denna gång uppmanas även speciallärare att söka. Carina Bruzell hoppas att den ger bättre effekt och är beredd på att justera den tänkta tjänsten lite.
– Vi får se lite vilka som söker och får anpassa oss efter det, säger hon.

Rektorer på andra skolor bakom annonser om ”specialpedagog/speciallärare”
resonerar på liknande sätt. De vill bredda rekryteringsbasen. Jakten på personer med specialpedagogisk kompetens är tillräckligt svår ändå.

Tina Mörtberger, rektor på friskolan Mimers Brunn i Boden, vet precis vad hon helst vill ha.
– En speciallärare, som i botten är grundskollärare i svenska och matte. Det vore drömmen, för det skulle uppfylla vårt behov väldigt bra, säger hon.

Hon är tydlig med att specialpedagoger med en förskollärarutbildning i botten kan vara väldigt bra på många sätt.
– Men de har en annan grundsyn. De kanske vill jobba mest handledande och vi har väldigt små grupper. Har man en grupp på tolv elever, kanske man i första hand inte behöver hjälp med det administrativa eller det handledande, utan att lära en unge klockan.

Ändå har Tina Mörtberger alltså valt att söka brett. En grundskollärare med ”specialpedagogisk utbildning eller liknande erfarenhet” kan också komma ifråga. Vision krockar med verklighet.
– Jag behöver nån som har hand om arbetet med barn i behov av särskilt stöd och med den kunskapen. Om det sen är en speciallärare eller en specialpedagog är mind­re viktigt. Att hitta en person med den utbildningen som vill jobba i en by mitt ute i skogen i Norrland är inte helt enkelt. Jag får anpassa mig efter vad som finns, säger Tina Mörtberger.

Liksom flera andra rektorer räknar hon med att i viss mån utforma tjänst efter person, även om den sökande som regel också får vara beredd att anpassa sig. På skolor som har både specialpedagog och speciallärare finns ibland möjlighet att stuva om lite, beroende på vem som rekryteras. Det är ett annat skäl till att platsannonser ser ut som de gör. Dessutom kan utbildning, erfarenhet och kompetens variera även bland dem med samma titel, konstaterar flera rektorer.

Fredrik Yggmark, rektor på Björkebyskolan i Järfälla kommun med 600 elever i årskurs 6–9, är tydlig med att han tycker att person är viktigare än den exakta utbildningen. Det är skälet till att han inte i förväg låser sig fast vid att söka specifikt en specialpedagog eller speciallärare. Han kräver också att den han anställer är beredd att jobba individuellt med barn – och att vara flexibel.
– De flesta människor gör ett jädra bra jobb och jobbar enormt mycket. Vi kan inte begära att de jobbar mer, utan vi måste jobba smartare, effektivare och smidigare. Det kan ibland innebära att man får rycka in lite här och där. Jag tycker att det är viktigt med flexibilitet. Vissa människor tycker inte det. De vill ha exakta uppgifter där det är det här de ska göra och ingenting annat. Och så kan man väl jobba – men inte på min skola.

Alla artiklar i temat Speciallärare & specialpedagog (8)

ur Lärarförbundets Magasin