Läs senare

Två av tre förskolor visar brister i särskilt stöd

05 dec 2017
Två av tre förskolor visar brister i särskilt stöd
Bild: Ander G Warne.

Bara en av tre förskolor har ett välfungerande arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Det visar en ny kvalitetsgranskning från Skolinspektionen där 35 slumpvis utvalda förskolor har kontrollerats.

Resultatet visar alltså att två av tre förskolor behöver utveckla sitt arbete med särskilt stöd. Bristerna handlar främst om analys av vilka stödinsatser som ska sättas in samt uppföljning, dokumentation och utvärdering, konstaterar rapporten.

I de förskolor som har ett välfungerande arbetssätt får personalen tid till reflektion och kompetensutveckling. De har också tillgång till stöd från en specialpedagog.
Något Skolinspektionen ser positivt på är att en majoritet av förskolorna erbjuder särskilt stöd i den ordinarie verksamheten och sällan i särskiljande lösningar.

ur Lärarförbundets Magasin