Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Utredning ska hjälpa skolor ”träffa rätt”

ELEVHÄLSAHur kan elevhälsan stärkas? Detta studeras i en pågående statlig utredning som ska vara klar till nästa sommar. Kerstin Hultgren är ny på posten som utredare.

04 sep 2018
Kerstin Hultgren, utredare.

Förra sommaren tillsatte regeringen en utredning om hur elevhälsoarbetet kan förbättras. Efter byten på utredarposten tillträdde Kerstin Hultgren som ny utredare i juni 2018.

Hon säger att utredningen ska fördjupa sig i ”hur det ser ut i verkligheten”.
– Vad är det som är svårt, vad saknas för att elevhälsan ska åstadkomma ett förebyggande och hälsofrämjande arbete?

Kerstin Hultgren hänvisar till att Skolinspektionen har visat att nästan hälften av skolorna har svårt att leva upp till skollagens nya krav på elevhälsan.

Många lärare skulle säga att de vet vad som är svårt, men att de saknar lärarkollegor och tid. Vad säger du om det?
– Jag tror absolut att lärarna ofta vet vilka svårigheter eleverna har, men frågan är hur de ska träffa rätt och ge så bra stöd som möjligt. Görs exempelvis utredningar på ett klokt sätt?

Utredningen ska också ta fram exempel på hur genusmedvetna insatser kan råda bot på det faktum att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Vidare ska utredaren föreslå hur lagen kan ändras så att det inte längre blir tillåtet för skolor att regelmässigt dela upp eleverna efter kön.

Lärarförbundet har länge drivit frågan att speciallärare och/eller specialpedagoger ska bli en obligatorisk yrkesgrupp i elevhälsan på samma sätt som exempelvis kurator eller psykolog. I dag säger skollagen att elevhälsan ska ha personal ”med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”.

Kerstin Hultgren vet ännu inte om utredningen kommer att föreslå någon ändring på denna punkt:
– Det är för tidigt att svara på. Men eftersom vi ska studera elevhälsan så är det klart att vi tittar på den biten. Vi får ta reda på hur skolorna hanterar denna formulering och därifrån göra överväganden.
Senast 30 juni 2019 ska utredningen presenteras.
Elisabeth Cervin

Alla artiklar i temat Elevhälsa (7)

ur Lärarförbundets Magasin