Läs senare

Vägledning i spretigt uppdrag

RecensionOlika perspektiv krockar ofta i elevhälsoarbetet och det gäller att veta vilka strukturer man ska bekämpa.
Specialpedagogen Monika Mattsson läser en bok som stärker henne i yrkesrollen.

28 mar 2018

Elevhälsoarbete för specialpedagoger — en handbok

Maja Lindqvist

Studentlitteratur

Att arbeta som specialpedagog kan lätt bli spretigt: många har synpunkter och förväntningar på vad man ska göra och det finns inte alltid nedskrivet vad som ingår i uppdraget. Vi har en examensförordning att förhålla oss till men verkligheten matchar inte alltid den. Maja Lindqvists bok visar vägen för att komma till rätta med sin yrkesroll: Vad är det jag ska göra och vad gör jag egentligen? Hur kan jag kommunicera vad mina arbetsuppgifter är?

Det blir tydligt att det krävs mycket samarbete för att jag ska känna framgång i mitt arbete. Det är samarbete med andra pedagoger, med övriga professioner inom elevhälsan och med skolans ledning. Och självklart måste man samarbeta med skolans huvudpersoner: eleverna och i de flesta fall även deras föräldrar.

Lindqvist kritiserar dagens skola som ofta landar i det kategoriska perspektivet som ser att bristerna finns hos eleven, i stället för det relationella perspektivet som ser att bristerna uppstår i mötet mellan elev och miljö. Om specialpedagoger och speciallärare vill se skolan genom ett relationellt perspektiv så är det svårt om övriga i skolan förväntar sig lösningar som är mer inom det kategoriska perspektivet. Risken blir stor att man faller in i den verksamhet som redan finns fastän man ser brister. Då gäller det att arbeta för långsiktig förändring.

Ett främjande och förebyggande förhållningssätt genomsyrar boken: ”Begreppet elevhälsa är genialt: det beskriver vikten av att inta ett salutogent förhållningssätt och tydliggör att elevers hälsa och mående är av stor betydelse för lärande och utveckling.” Även titeln pekar på vikten av att vara en del av elevhälsan – den kunde rätt och slätt ha hetat Handbok för specialpedagoger, men det gör den inte. Det är tillsammans med resten av elevhälsoteamet vi måste sprida det förhållningssätt vi vill ska gälla.

Jag mår bra av att läsa den här boken och känner mig stärkt i min yrkesroll. Min färdriktning mot ett mer främjande och förebyggande arbete blir tydligare och jag förstår vilka strukturer jag måste förändra. Om man är ny i yrket är den en vägledning i hur man kan komma i gång och för den som är mer erfaren är det ett lysande tillfälle att reflektera över hur arbetet fungerar. Även om specialpedagogen är i fokus så skulle flera kapitel gå att läsa ihop i elevhälsoteamet för att reflektera kring förhållningssätt och organisation.

ur Lärarförbundets Magasin