Ingår i temat
Lön & karriär
Läs senare

”Vår utbildning måste värderas högre”

Lön & karriärUtbildningen har inte lönat sig ekonomiskt, säger specialläraren Emilia Lindqvist Karlsson i Kiruna som ändå älskar sitt jobb.

26 mar 2019
Emilia Lindqvist Karlsson tycker att rekorer har dålig kunskap i att bedöma specialpedagogisk kompetens.
Foto: Fredric Alm

När Emilia Lindqvist Karlsson för tio år sedan ingick i den återupprättade special­lärarutbildningens första årskull studerade hon på heltid med studielån. Efter utbildningen höjde Kiruna kommun hennes lön med 1 500 kronor, vilket då var det normala påslaget i kommunen. Sedan dess har det inte hänt så mycket med lönen.

– Spannet mellan dem som har en påbyggnadsexamen och dem som inte har det borde vara högre, uppemot 8 000 eller mer om lönen ska avspegla vårt arbete, anser hon.

En speciallärarexamen på avancerad nivå är något annat än att bygga på sin lärarexamen med specialpedagogiska kurser på grundnivå, betonar Emilia Lindqvist Karlsson.

– Tyvärr sätter kommunen ofta likhetstecken mellan utbildningarna. Det är nödvändigt med kunskap om vad som skiljer dem åt för att kunna göra en rättvis bedömning av kompetens och erfarenhet.

Det kräver i sin tur en analys av special­lärarnas och specialpedagogernas löner på kommunnivå, anser hon. Eftersom de är så få är det svårt för enskilda rektorer att bedöma rätt lönenivå, vilket har lett till att många med examen och lång erfarenhet inom fältet halkat efter i lön.

– Många speciallärare går snart i pension och det finns ett skriande behov av oss. Ändå känns det som att vi är förbisedda.

Emilia Lindqvist Karlsson ångrar ändå inte sitt yrkesval.

– Nej, utbildningen till speciallärare är det bästa val jag gjort. Jag älskar att gå till jobbet och arbeta med eleverna, och det finns alltid områden att utveckla. Men det är sorgligt att yrket inte värderas högre.

Alla artiklar i temat Lön & karriär (8)

ur Lärarförbundets Magasin