Ingår i temat
Ont om kollegor
Läs senare

Värnamo utbildar sina egna medarbetare

LÄRARBRISTENTidigare rektorn Carina Stridh Bjurhager tog chansen. Nu pluggar hon till specialpedagog på arbetstid.

12 maj 2017
Carina Stridh Bjurhager

Det känns nästan omöjligt ibland, säger Helena Svensson som är kvalitetschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo.

Just nu har kommunen minst tre vakanta specialpedagogtjänster. Och efter att flera skolor annonserat efter specialpedagoger utan att få en enda behörig sökande bestämde man sig: lösningen skulle bli att vidareutbilda befintlig personal.
– Det är en fördel då de redan kan kommunen och kan gå in i sin nya roll utan att allt annat också är nytt, säger Helena Svensson som konstaterar att intresset från lärare och förskollärare har varit ”ganska stort”.

Hösten 2015 började sex lärare utbildningen, som är fyra och en halv termin lång, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Två är redan klara och jobbar nu som specialpedagoger i Värnamo.
Ytterligare tre blir klara i höst och då börjar förhoppningsvis en ny kull med sex lärare på utbildningen i Växjö. En av studenterna är före detta rektorn Carina Stridh Bjurhager. Den höga arbetsbördan som skolledare började ta ut sin rätt och när möjligheten att läsa vidare kom hade hon precis tagit långledigt.
– Jobbet som specialpedagog har jag tänkt länge på, men har slagit det ur hågen då jag skulle behöva ta studielån. Då kom den här chansen och jag tog den direkt, säger Carina Stridh Bjurhager.

Helena Svensson

Nu jobbar hon en dag i veckan som specialpedagog och är tjänstledig 55 procent med lön som baseras på hennes tidigare rektorstjänst. Hon är på universitetet två dagar varannan vecka och väljer själv när hon vill läsa i övrigt. Det kräver disciplin, men hon konstaterar ändå att hon har fått tillbaka sitt liv.
– Mitt blodtryck har gått ner och jag mår bra. Jag jobbar inte längre till sent på kvällarna, säger Carina Stridh Bjurhager.

Vissa kallade henne för specialpedagogsrektorn, lärarna förstod att det var hennes hjärtefrågor. Hon har även jobbat som lärare på gymnasiet och elevernas berättelser om tiden i grundskolan har fått henne att bli ännu mer säker på att det är mycket som måste göras.

Statliga bidrag att söka

Kommuner som vill anställa fler specialpedagoger och speciallärare kan söka statsbidrag, både för fortbildning av förskollärare och lärare, och för personalförstärkning inom elevhälsan.
Läs mer på skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag.

Hon ser fram emot att kunna fokusera på sin roll som specialpedagog i höst. Som rektor har hon känt att hon har splittrats ”i tio miljoner olika bitar”, med små och stora uppgifter.
– Å andra sidan har jag mycket nytta av mina tolv år som skolledare med dess helhetsperspektiv. Jag brukar skoja om att jag har tre bristyrkesutbildningar nu: lärare, rektor och specialpedagog. Jag måste ju vara så otroligt eftertraktad på arbetsmarknaden sedan, skrattar Carina Stridh Bjurhager.

När hon och hennes blivande kollegor började utbildningen skrev de under en avsiktsförklaring, en överenskommelse med Värnamo kommun om att de skulle jobba kvar i kommunen de närmaste fyra åren. Carina Stridh Bjurhager är nöjd med sin arbetsgivare och tror inte att det skulle vara bättre i någon närliggande kommun.
– Jag tror inte att det är någon av oss som upplever det som något bekymmer. När de gör en sådan satsning är det klart att de inte vill utbilda specialpedagoger åt grannkommunen. Det kanske gör att folk tänker till innan de flyttar på sig.

Så går det till

Lärare och förskollärare i Värnamo kommun kan vidareutbilda sig till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Växjö. De skriver då en avsiktsförklaring med kommunen om att arbeta kvar de närmaste fyra åren.

Arbetsgivarens insats (gäller en hundraprocentig tjänst):

  • Betalar resor till och från universitetet.
  • Ger ledighet utan löneavdrag, fyrtio procent av tjänsten (två dagar i veckan).
  • Garanterar tjänst som specialpedagog när utbildningen är slutförd.

Arbetstagarens insats:

  • Betalar litteratur.
  • Läser resterande tjugosju procent på fritiden.
  • Genomför utbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin