Ingår i temat
Lära ute
Läs senare

Varva är finessen

Lärarna i Rosenlundsskolan har bestämt sig. De ska satsa mer på utomhuspedagogik.

– Ute förstärker vi lärandet, säger Karin Sandström som den här dagen har matematik i gröngräset.

03 nov 2013

Bild: Tomas Magnusson.Hundra meter från Rosenlundsskolans röda stora tegelbyggnad sitter en grupp elever i en ring på en silvergrå filt i gräset. Det pågår lektion i matematik för tvåorna i grundsärskolan. Läraren Karin Sandström visar två kort. Ett föreställer en stor häst och ett en liten häst. Sedan lägger eleverna stora löv på den stora hästen och små löv på den lilla hästen.

Jonathan Klang har handen full med stenar. Han lägger tre stora stenar i en hög på filten och tre små stenar i en annan hög.

Jonathan trivs bra här i Rosenlundsskolan.

– Det är roligt att läsa och skriva. Vi är ute ganska mycket och det är också bra. Det är skönt i solen i dag, säger han.

Att vara ute och lära är ett prioriterat mål i Jönköping. För Rosenlundsskolan började det som ett projekt hösten 2010 med läsa-skriva-räkna-satsning.

Maria Hammarsten, universititetsadjunkt vid Högskolan i Jönköping, anställdes då på deltid för att en gång i veckan vara med på någon av kommunens tre grundsärskolor.

I dag undervisar hon i pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning för lärare och hon anlitas som föreläsare runt om i landet. Hon talar engagerat om värdet av lärande utomhus. Dels för att vi mår bra av att vara i naturen såsom grön rehab, och dels för att lärandet blir utvidgat och lustfyllt.

– Kroppen och alla sinnen måste vara med i lärandet. Är det någonstans som lukt, smak och känsel kommer in så är det utomhus. Det är där vi tar och känner, griper för att begripa och gör lärandet konkret och praktiskt.

Är det ett specifikt värde i att varva lärande ute och inne?Bild: Tomas Magnusson.
– Absolut. Vi ska vara ute när vi behöver mycket utrymme, när vi behöver områden som inte är begränsade. Ska vi uppleva hur en kilometer känns så är ju ett klassrum väldigt begränsat. Ska vi hitta symmetriska mönster så gör vi det i naturen. Sen är det bra att vara i klassrum när vi ska ge information och då vi inte vill störas av trafik och andra ljud. Utomhuspedagogik är inte att vara ute utan det är att växelverka mellan att vara inomhus och utomhus. Det är det som är finessen, svarar Maria Hammarsten.

Hon menar att olika angreppssätt på lärandet passar barn olika bra. För dem som vill göra först innan de läser så passar utomhuspedagogiken bra som igångsättare. Känslan för olika begrepp, samarbete och kommunikation utvecklas också med lektioner utomhus.

– Barn som är ute får ett rikare språk då hela kroppen är involverad. Det är till exempel inte bara matematik de kommunicerar när man har lektion utanför klassrummet. Man kan sitta i grupper långt ifrån varandra och störs inte på samma sätt som inne.

Karin Sandström, som leder dagens pass i gröngräset, är glad över den satsning som görs på utomhuspedagogik i Jönköping.

– Det känns viktigt att visa att kunskapen inte bara tillhör klassrummet. Här ute kan vi jobba med fler sinnen och jag menar att det förstärker lärandet.

 

Rosenlundsskolans specialpedagog Cathrin Byberg betonar att det måste vara smidigt att kunna växla mellan utomhuslärande och lektioner inne. Skolan har till exempel två matematikryggsäckar.

– De innehåller grundmaterial för lektioner utomhus, vilket underlättar för pedagogerna. Vi har nyligen kommit igång med utomhusmatematik och jag ser många fördelar med att varva inom- och utomhusundervisning för våra elever. Vi har också stöd av forskningen som visar på att utomhuspedagogik förutom lärandet även förbättrar hälsan, koncentrationen, motoriken och det sociala samspelet, berättar Cathrin Byberg.

Som sista övning i dag gäller det för eleverna att hitta par till korten med olika figurer. Varje elev har ett kort i handen och de andra korten är gömda på gärdet hundra meter bort. Eleverna skyndar iväg för att leta bland träd, buskar och fotbollsmålets nät.Bild: Tomas Magnusson.
Alla hittar sina kort och det är dags att sätta sig i ringen igen för avslutningssången. En skalbagge i gräset fångar plötsligt uppmärksamheten för en stund.

– Djuren behöver vara ifred och vi ska jobba klart, säger Karin Sandström.

Koncentrationen är tillbaka och hon tecknar sången, ”Nu är det slut för i dag”, som de sjunger tillsammans innan det är dags att lämna filten på den gröna ängen knappt hundra meter från klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin