Läs senare

”Vi ska inte vara rädda att prata om våld”

REPORTAGEUnga med funktionsnedsättning utsätts i högre grad för våld än andra. Ändå har det saknats verktyg för dem att berätta.

30 jan 2019
Att hålla någon mjukt i handen är tummen upp, tycker Emma Jonsson när Lena Corin-Andersson visar upp ett bildkort. Sedan är det Elin Remnemans och AnnaLovisa Engstrands tur. Foto: Maria Steén

Vi vet att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld, och den lilla forskning som finns visar att personer med kommunikationsnedsättning verkar vara ännu mer utsatta. Det är ganska logiskt att tänka sig, eftersom de ju har begränsade möjligheter att berätta om det som hänt.

Det säger Amanda Nyberg, projektledare för Bildsamt och dessutom logoped, doktorand och anställd på Dart. Dart är Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, och tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Med våld menas i det här sammanhanget inte bara fysiskt våld. Det kan handla om många olika saker; att bli slagen, tafsad på, att bli ekonomiskt utnyttjad, psykiskt misshandlad eller om försummelse kopplat till funktionshinder.

Projektet Bildsamt startades för att skapa möjligheter för personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar att tala om våld. Det inleddes för tre år sedan med en kartläggning av vad som fanns i form av olika bildmaterial. Det visade sig att det fanns få bilder som specifikt handlade om våld, även om det fanns gott om andra typer av bildstöd.

Arbetet med att ta fram nya bilder inleddes. Det gjordes tillsammans med flera olika samarbetspartners, bland annat gymnasiesärskolan i Alingsås och Barnahus Stockholm, utifrån deras respektive behov: Vad behövde man ha bild på? Hur skulle bilderna se ut?
– Vi skapade till exempel bilder som visade olika sexuella övergrepp som våldtäkt och posering. Vi tog fram bilder som visade vuxna som slår barn, för det fanns inte. Det fanns bara personer som såg lika stora ut.

Eleverna får ta bilder på sina egna ansiktsuttryck. Här testar Aron Svensson sin glada min. Foto: Maria Steén

Bilderna behöver vara specifika för att ge större chans för en person med intellektuell funktionsnedsättning att kunna känna igen sig, förklarar Amanda Nyberg.
– Om jag ser en bild på två vuxna som slår varandra, då kanske jag inte tänker att det är något som hänger ihop med att mamma slog mig.

Samtidigt har det varit viktigt att hitta en lagom nivå. I projektet har de haft grundliga diskussioner om vilka bilder som behövs, hur grafiska de ska vara och hur de bör utformas för att kunna tolkas rätt av så många som möjligt.
– Man får inte vara så rädd för att prata med personer med funktionsnedsättning om våld och olika typer av övergrepp, på rätt nivå utifrån ålder och funktionsnedsättning. Jag tror att många länge undvikit det, för att skydda dem. Men det är ju en balansgång – de måste få information om vad som är våld, vad som är fel, så att de kan känna igen situationer som är potentiellt skadliga för dem, säger Amanda Nyberg.

Bildsamts material är uppdelat i tre kategorier. Förebyggande och utbildande, som ett stöd för pedagoger att samtala kring vad som är våld. Upptäckande och utredande, om man som personal eller anhörig misstänker att något är fel och behöver reda ut vad som hänt. Tredje delen är hanterande, och riktar sig till olika verksamheter såsom Barnahus och kvinnojour då man vet att någon utsatts för våld.

Materialet är framtaget specifikt för ungdomar och vuxna med kommunikativa och kognitiva funktionshinder. Men det kan vara användbart för många andra grupper, till exempel de som har bristande kunskaper i svenska språket.

Projektet Bildsamt avslutas i början av året. Bildmaterialet som tagits fram ligger nu ute på hemsidan, fritt att använda för alla. Amanda Nyberg ser det hela som en början.
– Det här är en process vi startat, säger hon. Det finns nu väldigt mycket mer material att tillgå än innan. Vi hoppas att andra kommer att vilja ta det vidare och anpassa materialet utifrån den verksamhet man jobbar i.

Detta är Bildsamt

Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och är finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet har tagit fram olika typer av bildmaterial med fokus på våld. Syftet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning att kunna samtala om våld.

Materialet finns att hämta gratis på www.bildsamt.se. Här finns även instruktionsfilmer.
Projektet har samarbetat med gymnasiesärskolan i Alingsås, Barnahus Stockholm, FUB Västra Götaland, Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg, Intressegruppen för assistansberättigade (IfA), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och Freda-mottagningen i Luleå.

ur Lärarförbundets Magasin