Läs senare

”Viktigt att börja träna tolkning av känslor tidigt”

FORSKNINGMed hjälp av ett datorspel kan barn med autism tränas att tolka känslor. Forskaren Steve Berggren hoppas att spelet ska spridas i skolor.

13 okt 2017
Steve Berggren Foto: Ylva Sundgren

Du har, som en del av din avhandling, varit med och tagit fram datorspelet Emotiplay. Vad är det?
– Det är ett onlinespel som tränar barn med autism att tolka emotioner. Det bygger på forskningsstudier som under fyra år gjorts parallellt i Sverige, Israel och Stor-britannien, säger Steve Berggren, specialistpsykolog och forskare på Karolinska institutet.

Hur har ni gått till väga?
– Vi började med att ta reda på vilka ”vanliga” datorspel som fångade barnen. Det var så klart olika, men Memory och Tetris var populära. Vi har byggt in liknande aktiviteter i emotionsspelet, så att barnen ska bli engagerade. Men varje moment är ändå inriktat på att träna just emotioner.

Hur då? Berätta!
– Memoryt handlar till exempel om att koppla ihop ansikten som ger uttryck för samma känsla. Spelet bygger på en värld där barnen går mellan olika uppgifter genom en avatar, som de själva väljer. Vissa av övningarna består av filmklipp som vi spelat in med skådespelare. Där utspelas scener och barnen ska då svara på vad som föranledde en viss reaktion. Det finns också övningar där barnen ska tolka exempelvis röstlägen och kroppsspråk.

Men autismspektrat är ju brett, hur har ni kunnat ta fram ett spel som passar alla?
– Spelet bygger på att avancera och man tar sig snabbt till en mer komplex emotionsnivå om man är redo för det. För sina poäng får man virtuella pengar som man kan köpa saker för, till exempel att inreda sitt hus med.

Varför behövs ett datorspel för att träna emotionstolkning, är inte verkliga relationer viktigare?
– Pedagoger i alla ära. Men det här spelet är evidensbaserat och standardiserat. Det blir mer stabilt än om varje lärare ska för-söka uppfinna hjulet själv.

Hur har ni testat att det fungerar?
– I varje land fick ett 20-tal barn spela spelet minst två tillfällen i veckan under
8 till 12 veckor. De gjorde stora framsteg i att känna igen emotioner. Vi har dock inte studerat om det ger några resultat i verkliga livet.

Vad tänker du själv om det då?
– Att kunna lägga situationer utanför sig själv blir mindre kravfyllt och lättare att ta till sig. Sedan kan man prata med barnen om situationer ur spelen när liknande saker händer i verkligheten.

Spelet riktar sig till ganska tidiga åldrar, mellan 5 och 10 år. Varför då?
– Ofta börjar man träna emotionstolkning alltför sent. Jag har tidigare jobbat mycket med hemmasittare. En orsak till att elever hamnar där, är ofta just svårigheten att tolka emotioner. Att börja träna detta i tidig ålder kan göra att det aldrig behöver bli ett så stort problem senare.

Spelet kommer på åtta språk och ni vill att det ska ut i skolor runt om i Europa. Men blir det inte dyrt?
– Eftersom det är EU-finansierat så finns en tanke om att det ska spridas, jag tror inte det blir särskilt dyrt.

Steve Berggren.

Yrke: Specialistpsykolog inom neuropsykologi. Anställd vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders, som är ett samarbete mellan Karolinska institutet och landstingen och arbetar med
kliniknära forskning.
Aktuell: Med avhandlingen Emotion recognition and expression in autism spectrum disorder: Significance, complexity, and effect of training. Den är en del av ett stort EU-finansierat projekt där forskare tagit fram ett datorspel som ska träna barn med autism
i emotionsigenkänning.
Läs mer om spelet: https://emotiplay.com.

ur Lärarförbundets Magasin