Läs senare

Viktigt få med föräldrarna

AKTUELLTFungerande vardagsrutiner både hemma och i förskolan är avgörande för små barn med autism. När föräldrar meddelade att de inte var nöjda med att det tog lång tid från diagnos till stöd, startades ett projekt i Göteborg.

04 dec 2018
Gunilla Westman
Andersson, lektor i
specialpedagogik.

Forskning visar att samarbete mellan föräldrar och andra vuxna i barnets närhet spelar stor roll för hur barn med autism utvecklas. Genom programmet Insatser för små barn med autism: Kunskap, metodutveckling och bemötande ur ett delaktighetsperspektiv, får både pedagogerna i förskolan och föräldrar mer kunskap om strategier som kan fungera. Det är utvecklat av enheten för barnneuropsykiatri, BNK, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
– Metoden är inte tänkt att ersätta någon annan insats, utan är ett sätt att tidigare få hjälp och stöd både i förskolan och hemma, säger Gunilla Westman Andersson, lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Syftet med programmet är att höja kompetensen om autism hos förskollärare, erbjuda handledning och introducera grundläggande pedagogiska strategier, och tillsammans med personal utveckla en anpassad miljö för att möta barnets behov. BNK ger en föreläsning och två handledningstillfällen för pedagoger i förskolan. Föräldrarna får en föräldrautbildning med samma grundinnehåll.

När förskollärarna gjorde en självskattning om sin förmåga att möta barn med autism tre månader efter att de fått handledning på BNK, visade den att de tyckte att de hade mycket högre kunskap än före föreläsningen.
– Det är en liten undersökning, men det finns också forskning som säger att det man upplever kring sin egen förmåga ofta har stor betydelse både för en själv och för det aktuella barnet, säger Gunilla Westman Andersson.

Hon anser att det behövs mycket mer utbildning om autism och andra neuropsykiatriska diagnoser på lärarutbildningarna, men detta är ändå ett bra steg, tycker hon.

Nu analyserar Gunilla Westman Andersson och hennes kollegor svarsmaterial från föräldrar som har varit med i föräldrautbildningen. De har fått positiva signaler, inte minst att föräldrar får träffas och prata om situationer som kan uppstå kring barnen.

Projektet, som nu är permanentat, var ett Arvsfondsprojekt mellan 2013 och 2016, skapat av Björn Kadesjö och Carmela Miniscalco. Gunilla Westman Andersson var med i projektgruppen.

ur Lärarförbundets Magasin