Läs senare

Viktigt om inkludering och dilemmaperspektiv

BokrecensionInkludering är en självklarhet för hela skolan och alla elever, inte bara för specialpedagoger och barn i behov av särskilt stöd.

27 jan 2020

En inkluderande skola: Möjligheter, hinder och dilemman

Claes Nilholm

Studentlitteratur

Genom att vända och vrida på inkluderingens tillstånd i svensk skola i dag återvänder Claes Nilholm i nya boken till sitt välkända dilemmaperspektiv. Det handlar om allt från begreppets olika betydelser och uttryck i styrdokumenten till att identifiera framgångsfaktorer i olika forskningsstudier.

Nilholm betonar att inkludering handlar om alla elever, inte bara om dem som befinner sig i svårigheter. Fokus hamnar lätt på det mätbara i provresultat, men skolan har ett bredare uppdrag än bara kunskaps­uppdraget.

Så hur mäter man ­personlig utveckling, eller hur väl skolan lyckas med att skapa gemenskaper? Nilholm berör de riktigt stora frågorna – vad vi egentligen vill med utbildning, inte bara som enskilda individer utan som nation.

Boken är tydlig i sitt ­upplägg, med frågor som avslutar varje ­kapitel. Det gör att man med fördel kan läsa den ihop med kolleger, för att kunna diskutera och fundera tillsammans hur man kan ­hitta en balans mellan de motstridiga mål, de ­dilemman, som uppstår i jakten på en ­inkluderande skola.

ur Lärarförbundets Magasin